Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Otrasy hlavy u športovcov kontaktných športov a riziko neurodegenerácie
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Traumatické poškodenie mozgu postihne ročne niekoľko miliónov ľudí, pričom sa môže prejaviť širokou škálou symptómov. Môže tiež vyvolať sériu neurologických následkov vrátane iniciácie neurodegenerácie v neskoršej fáze života kontaktných športovcov. Nielen opakované, ale aj jednorazové a mierne traumatické poranenie mozgu môže viesť k chronickej degenerácii centrálneho nervového systému. V priebehu Ph.D. štúdia budete zaradený do výskumného tímu zameraného na vyšetrovanie opakovaných nárazov hlavy u futbalistov a hokejistov. Pomocou podrobnej molekulárnej analýzy periférneho tkaniva sa budete podieľať na identifikácii nových, včasných biomarkerov, umožňujúcich identifikáciu rizikových subjektov. V rámci Ph.D. štúdia, sa naučíte organizovať a vykonávať experimenty na ľudských subjektoch, spektrum molekulárnych techník zameraných na analýzu periférnych tkanív, prípadne mozgu, bioinformatiké analýzy a publikovanie výsledkov vedeckých prác.