Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha extracelulárnych vezikúl pri šírení patogenetických mechanizmov spojených s Parkinsonovou chorobou
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
.