Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Výpočtová genomika vybraných organizmov
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je aplikácia pokročilých bioinformatických postupov pri analýze high-throughput dát vybraných organizmov. Práca zahŕňa aplikáciu širokého spektra NGS metód hlavne v oblasti onkologického výskumu, štúdia mikrobiómu a metagenomických štúdií.