Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Biosyntéza antibiotík a iných sekundárnych metabolitov s biologickými účinkami
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Baktérie rodu Streptomyces patria k najlepším producentom sekundárnych metabolitov s rôznymi biologickými účinkami (antibiotiká, cytostatiká, herbicidy, antivirotiká, imunosupresíva). Cieľom tohto projektu je charakterizácia biosyntézy sekundárnych metabolitov u streptomycét a produkcia ich modifikovaných foriem pomocou génových manipulácií a syntetickej biológie.