Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj metód na báze impedančnej spektroskopie na charakterizáciu buniek
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michal Teplan, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce (DzP) je vývoj nových meracích metód impedačnej spektroskopie na charakterizáciu vlastností živých buniek a dynamiky ich rastu. Širším kontextom práce je výskum zameraný na vplyv vonkajších slabých nízkofrekvenčných elektro-magnetických polí na funkcie vybraných biologických objektov, s víziou vývoja nových diagnostických a terapeutických metód. Súčasťou práce bude návrh a realizácia HW, SW a integrácia impedančného modulu do experimentálnej platformy umožňujúcej kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek. Zámerom DzP je preskúmať rôzne varianty metód založených na impedančnej spektroskopii, pomocou ktorých je možné stanoviť koncentráciu buniek v tekutom médiu. U uchádzača sa predpokladajú skúsenosti s návrhom interfejsov elektronických zariadení a znalosti programovania v Matlabe. Nutná je dobrá znalosť technickej angličtiny.