Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík polovodičových prvkov na čipe
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je rozvinúť a aplikovať metódy merania prechodových elektrických a opto-elektrických charakteristík impulzných polovodičových prvkov a stanovenia ich spínacích parametrov. Predpokladá sa predovšetkým rozvoj metódy elektrickej a opto-elektrickej pulznej reflektometrie pre meranie vstupných a výstupných charakteristík GaN polovodičových spínacích prvkov a logických obvodov integrovaných na čipe, a extrakcie ich parametrov. Záujemca o problematiku by mal mať poznatky o vlastnostiach elektronických prvkov, teórie elektrických meraní a počítačovej analýzy elektrických obvodov v rozsahu technických a prírodovedných univerzitných študijných programov. Nutná je dobrá znalosť technickej angličtiny. Doktorand získa celý rad nových poznatkov a praktických skúseností s návrhom a realizáciou elektronických a opto-elektronických meraní pulzných charakteristík spínacích elektronických prvkov.