Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanochemické zhodnotenie vaječného odpadu pre prípravu nanokryštalických minerálov s environmentálnymi a biologickými aplikáciami
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matej Baláž, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Vaječný odpad patrí medzi najrozšírenejšie potravinárske odpady (jeho produkcia VO SVETE je približne 6.82 miliónov ton ročne). V rámci dizertačnej práce sa plánuje tento odpad využiť ako sorbent pre čistenie odpadových vôd, pričom zvýšenie sorpčnej schopnosti sa dosiahne pomocou jeho vysoko-energetického mletia v planetárnom guľovom mlyne (tzv. mechanická aktivácia). Okrem toho bude vaječný odpad využitý ako zdroj vápnika a síry pre prípravu nanokryštalických minerálov (konkrétne chalkogenidov a oxidov). V tomto prípade bude odpad mletý spolu s ďalšími reagentami (tzv. mechanochemická syntéza). Získané zlúčeniny budú testované z hľadiska ich potenciálnej aplikácie v oblastiach fotokatalýzy, mikrobiológie, či termoelektrických materiálov.