Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza a dopovanie vybraných selenidov prechodných kovov vysoko-energetickým mletím pre perspektívne termoelektrické materiály
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Práca sa bude zaoberať štúdiom mechanochemickej alebo mechano-termickej syntézy vybraných selenidov kovov ako potenciálnych polovodičových materiálov pre termočlánky. Termoelektrické materiály majú schopnosť premieňať tepelnú energiu, recyklovať odpadové teplo na elektrickú energiu. Metóda syntézy selenidov kovov vysoko-energetickým mletím predstavuje ekologickú, jednoduchú a relatívne lacnú alternatívu oproti iným používaným metódam syntézy. Bude skúmaná kinetika syntéz, kryštálové štruktúry, morfológia, fyzikálno-chemické vlastnosti a termoelektrické vlastnosti syntetických selenidov kovov. Dopovanie syntetizovaných selenidov kovov pomocou mletia bude predstavovať sľubnú stratégiu pre optimalizáciu ich termoelektrických vlastností.