Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Intenzifikácia procesov spracovania minerálnych surovín využitím mikrovlnnej energie
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Práca bude zameraná na využitie mikrovlnnej energie pri získavaní strategických kovov z minerálnych surovín. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná na selektívny ohrev úžitkových minerálov. Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi pred a po mikrov|nnej predúprave. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakcia kovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania kovov.