Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium elektrónových vlastností grafénových oniónov s reaktívnym atómom vnútri
Program DŠ
Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Richard Pinčák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Metódami kvantovej teórie a štatistickej fyziky budú študované rôzne druhy grafénových oniónov. Konkrétne onióny C20@C80, C60@C240 a C240@C540 budú vybrané ako predmety základného štúdia, pretože patria k najstabilnejším oniónom. Ale aj tieto fullerény majú rôzne priemery, náboje a tiež elektrónové vlastnosti, takže na ich príklade môžeme urobiť viac záverov pre onióny s podobným vnútorným a vonkajším plášťom. Jednotlivé reaktívne atómy ako Ni, Fe a Co sú zabudované do vnútra každého z týchto fullerénov (Obrázok). Cieľom tohto štúdia je nájsť nové stabilné oniónové štruktúry s vhodnými elektrónovými vlastnosťami, ktoré vyžaduje nanopriemysel. Základne teórie a prístupy k riešeniu danej témy bez reaktívneho atómu vnútri sú publikované v prácach [1-3].

Literatúra:
1. R. Pincak, M. Pudlak, Chapter in book Progress in Fullerene Research, with title Electronic structure of spheroidal fullerenes, ed. F. Columbus, Nova Science Publishers, New York, 2007, ISBN: 1-60021-841-5.
2. M. Pudlak, R. Pincak, Energy gap between highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital in multiwalled fullerenes, Physical Review A 79 (2009) 033202.
3. R. Pincak, V.V. Shunaev, J. Smotlacha, M.M. Slepchenkov, O.E. Glukhova, Electronic properties of Bilayer Fullerene onions, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 25 (2017) 607-612.