Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj nových materiálov pre efektívne uskladnenie vodíka
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Jeden z najnovších prístupov k efektívnemu a bezpečnému uskladneniu vodíka je jeho absorbcia do kovovej zliatiny za súčasnej tvorby metalhydridov. Náš kolektív sa od roku 2018 venuje z tohto pohľadu zrejme najperspektívnejším materiálom tzv. Stredne a vysokoentropickým zliatinám, ktoré svojou kapacitou výrazne prekonávajú dnešné komerčné zliatiny. Táto téma dizertačnej práce nadviže na náš doterajší výskum definovaný v nových projektoch:
- APVV-20-0205, "Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách"
- "Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie"