Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie)
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Súčasťou opisu jazykovej situácie na konkrétnom jazykovom území nie je iba štruktúrno-statická rekognoskácia daného nárečia, ale aj prechod od izolujúceho skúmania nárečového systému ku skúmaniu jeho fungovania v reálnej jazykovej situácii. Cieľom tohto výskumu je syntetizovanie získaných poznatkov o vybranom teritoriálnom dialekte, prezentácia jeho dynamickej transformácie do súčasnej podoby a jej uplatnenie v konkrétnych jazykových prejavoch.