Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Výskum ojkonymie vo vzťahu k dejinám osídlenia
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je interdisciplinárna, preto sú vítané historické vedomosti a orientácia v latinčine, maďarčine a nemčine. Doklady ojkoným (vrátane prípadných zaniknutých) z určitého regiónu od najstarších čias po súčasnosť budú analyzované a klasifikované podľa metódy malých typov s cieľom odhaliť vzťahy medzi štruktúrami názvov, ich časovými vrstvami a areálovým rozšírením a rekonštruovať osídľovací proces. Vysvetlený bude aj pôvod a motivácia názvov.