Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Žáner hororu a hororovej fantastiky
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by sa mala venovať problematike žánru a vybraným koncepciám hororu. Horor je žáner určený predovšetkým svojím pôsobením – prác sa môže venovať analýze textových stratégií literárneho hororu, vyvolávajúcich predpísanú reakciu modelového čitateľa. Rovnako je možnosť interpretovať vybraných reprezentantov (textov) tohto žánru (v prípade záujmu aj slovenských). (Napr. môže byť "morfológia duchárskej poviedky".) Je možný aj stručný historický náčrt či analýza vzťahu žánrov hororu a fantastiky (ako ju analyzujú Tz. Todorov, N. Traillová, príp. R. Caillois).