Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Reflexia ženského subjektu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Poetologická analýza a interpretácia básnických textov so zameraním na rekonštrukciu rôznych spôsobov zobrazovania ženy a jej úlohy v živote dobovej spoločnosti, a tiež na postihnutie špecifík autorských postupov a stratégii literárneho stvárnenia ženského vnímania sveta v kontexte súvekých literárnych poetík.