Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj nového diagnostického a prediktívneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Imunofenotypizácia je v súčasnosti jedným zo základných pilierov diagnostiky, klasifikácie, stagingu a monitorovania hematologických malignít, ako sú leukémie a lymfómy. V tejto štúdii využijeme výhody novej vysokodimenzionálnej technológie hmotnostnej cytometrie na vyvinutie nového diagnostického a prediktívneho nástroja s komplexnou multidimenzionálnou imunofenotypizáciou a profilovaním celkového imunitného systému v diagnostike, klasifikácii, stagingu a monitorovaní terapeutickej odpovede u pacientov s leukémiou, lymfómom a mnohopočetným myelómom.