Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kompenzačný príspevok pre udržanie mladých vedcov

Kompenzačný príspevok je určený na vyrovnanie príjmu absolventov doktorandského štúdia do jedného roka od obhajoby dizertačnej práce pri prijatí na miesto vedeckého pracovníka. Je udeľovaný súťažne na dva kalendárne roky. Má im uľahčiť štart vedeckej kariéry.