Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Online Týždeň otvorených dverí 12. - 16. apríl 2021. Všetko o doktorandskom štúdiu na SAV v AR 2021/2022

Milé návštevníčky, milí návštevníci, všetci, čo sa chcete niečo dozvedieť o doktorandskom štúdiu na SAV.

31 vedeckých pracovísk SAV si pre Vás tento rok pripravilo zaujímavé videá a prezentácie, v ktorých sa dozviete všetko potrebné o ústave, o doktorandskom štúdiu na príslušnom pracovisku a aktuálnych témach, na ktoré sa môžete v akademickom roku 2021/2022 prihlásiť.

Video prezentácie by mali fungovať priamo v prehliadači. V prípade problémov si môžete videá stiahnuť do svojho počítača a spustiť pomocou Vášho obľúbeného programu. Niektoré prezentácie sú vo formáte .ppsx (PowerPoint), respektíve .pdf (Adobe Acrobat).

Akuálne témy doktorandského štúdia ostatných pracovísk SAV.


1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV

Matematicko-fyzikálne vedy

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV
Neuroimunologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Ústav ekológie lesa SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o človeku a spoločnosti

Ekonomický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedy o kultúre a umení

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV