Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Súťaž doktorandov

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.