Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Možnosť ubytovania

SAV ponúka študentom doktorandského štúdia možnosť ubytovania v ubytovniach v Devínskej Novej Vsi a v areáli na Dúbravskej ceste 9.

Ubytovňa na Dúbravskej ceste 9 má pomerne malú kapacitu a je prednostne určená pre kratšie pobyty zahraničných študentov.

O ubytovanie treba požiadať prostredníctvomk príslušného formulára, ktorý podpisuje žiadateľ a štatutár/ka organizácie.

Podrobnosti nájdete na tejto adrese.