Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuálne predpisy a usmernenia

Zadajte minimálne 3 znaky.

Dokumenty Snemu SAV (3)

Dátum Dokument
23.12.21 ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
úplné znenie v znení dodatku č. 1
23.12.21 VOLEBNÝ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.12.21 Dodatok č. 1 k ROKOVACIEMU PORIADKUSNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED