Archívne dokumenty SAV

Dátum Dokument
02.05.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
16.01.18 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Ekonomický ústav SAV v Bratislave
Centrum experimentálnej medicíny SAV v Bratislave
18.12.17 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku I, bodu (2) Štatútu Snemu SAV
05.02.17 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV, zmeny k 1. januáru 2017
07.09.16 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
26.05.15 Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej akadémie vied
11.09.09 Štatút podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV.
26.06.09 Rokovací poriadok PSAV (2009) [pdf]
04.07.06 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV - novelizácia.
12.06.06 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2005.
11.07.05 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 2005
23.06.05 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2004
02.05.05 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2005
11.02.05 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia v roku 2005
19.01.05 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2005
08.12.04 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 30. novembra 2004)
15.06.04 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV
02.06.04 Prílohy 2 k správe o činnosti SAV v roku 2003
02.06.04 Príloha 1 k správe o činnosti SAV v roku 2003
02.06.04 Správa o činnosti SAV v roku 2003
26.05.04 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV
04.02.04 Kompetencie členov Predsedníctva SAV
13.01.04 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciam SAV v roku 2004
21.10.03 ŠTATÚT Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
30.07.03 Dotazník Akreditačnej komisie
30.07.03 Zloženie Akreditačnej komisie a názvy organizácií pre hodnotenie v roku 2003
17.03.03 Podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizacií SAV
27.09.02 Rokovací poriadok vedeckých kolégií
06.09.02 Štatút Slovenskej akadémie vied
19.07.02 Správy SAV 6/2002 (pdf, cca 3 MB)
17.06.02 Správy SAV 5/2002 (pdf, cca 4 MB)
09.04.02 Zákon o Slovenskej akadémii vied
08.02.01 Smernica č. 1/2001 predsedu SAV: pravidlá na vykonanie zakona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().
Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.