Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Základné dokumenty SAV

Základné

Vedecká činnosť

Ekonomika

Organizačné

  1. Predsedníctvo SAV
  2. Rokovacie poriadky

Učená spoločnosť Slovenska

Ceny a vyznamenania SAV

Dokumenty Snemu SAV

Dátum Dokument
29.09.20 VOLEBNÝ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
úplné znenie v znení dodatku č. 1
29.09.20 Harmonogram volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025
05.06.18 Rokovací poriadok Snemu Slovenskej akadémie vied

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().

Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.