Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Základné dokumenty SAV

Základné

Vedecká činnosť

Ekonomika

Organizačné

  1. Predsedníctvo SAV
  2. Rokovacie poriadky

Učená spoločnosť Slovenska

Ceny a vyznamenania SAV

Vzorové predpisy

Zadajte minimálne 3 znaky.
Dátum Dokument
07.01.22 VZOROVÉ PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
07.01.22 VZOROVÝ PREDPIS O: PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV, PÔSOBNOSTI, PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej SAV
úplné znenie v znení dodatku č.1
07.01.22 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
23.12.21 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
21.12.21 Dodatok č. 2 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU PREDPISU O:
– PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV,
– PÔSOBNOSTI,
– PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A
– PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej SAV
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÝM PRAVIDLÁM TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied

Dokumenty Snemu SAV

Zadajte minimálne 3 znaky.
Dátum Dokument
23.12.21 ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
úplné znenie v znení dodatku č. 1
23.12.21 VOLEBNÝ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().

Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.