Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výberové konania SAV

Aktuálne výberové konania

Dátum Dokument
23.05.24 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
23.05.24 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho / vedúcej organizačnej zložky: Arborétum Mlyňany, o.z. ÚEL SAV , v. v. i.,
20.06.24 Vedúci Úradu Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie - Vedúci odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

Dokumenty

Dátum Dokument
27.11.23 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE. Účinné od 28.11.2023
27.11.23 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE. Účinné od 28.11.2023

Archív

Dátum Dokument
21.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií úplné znenie v zmysle novelizácie - PSAV dňa 7.11.2013 a novelizácie - Snem SAV dňa 26.9.2018
08.03.22 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 2022. Účinné do 27.11.2023
11.10.18 Novelizácia pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV
08.03.22 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 2022. Účinné do 27.11.2023
20.04.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017

Pravidlá platné pre verejnú výskumnú inštitúciu - rok 2018

Dátum Dokument
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied úplné znenie
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied úplné znenie
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 2 k pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnéj inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 ZÁKON o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)