Výberové konania SAV

Folder Pravidlá platné pre verejnú výskumnú inštitúciu
Dátum   Dokument
11.10.2018   Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.2018   Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.2018   Dodatok č. 2 k pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnéj inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.2018   Z Á K O N o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
23.07.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie
23.07.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie
 
Folder Dokumenty
Dátum   Dokument
11.10.2018   Novelizácia pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV
20.04.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017
11.10.2018   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií
úplné znenie v zmysle novelizácie - PSAV dňa 7.11.2013 a novelizácie - Snem SAV dňa 26.9.2018
22.02.2019   Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácií: Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav štátu a práva SAV, Sociologický ústav SAV
22.02.2019   Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácií: Fyzikálny ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Astronomický ústav SAV
15.03.2019   Riaditeľ Centra spoločných činností SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcej/vedúceho organizačnej zložky: Encyklopedický ústav, Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná, Správa účelových zariadení SAV, Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV v Bratislave, Výpočtové stredisko, Ústredný archív SAV.