Sekretariát predsedu SAV

Foto

JUDr. Antonia Štaffová

Sekretariát predsedu SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 143