Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Úrad SAV

Foto

Vedúci Úradu SAV

Ing. Ján Malík, CSc.
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 176
M: