Úrad SAV

Foto

Ing. Ján Malík, CSc.

Vedúci Úradu SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 57510 176