Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Úrad SAV

Ing. Ján Malík, CSc.

Vedúca Úradu SAV

Mgr. Lucia Kuchtová
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 176
@: