Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Úrad SAV

Ing. Ján Malík, CSc.

Vedúci Úradu SAV

Ing. Henrich Krejča
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 177
@: