Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pre verejnosť

Adresa

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Telefón

Fax

+421 2 57510 608

E-mail

  • 1. Oddelenie vied o neživej prírode:
  • 2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách:
  • 3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre: