Referát pre komunikáciu a médiá

Foto

Mgr. Monika Tináková

poverená vedením Referátu pre komunikáciu a médiá, hovorkyňa

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 223
Foto

Mgr. Andrea Nozdrovická

Odborný referent

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 173
Foto

Mgr. Martin Bystriansky

Odborný referent

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 222
Foto

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.

Odborná referentka

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 02/ 57510 150
Foto

Ing. Martin Podstupka

Vedúci redaktor Správ SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
E-mail:
Tel.: 0911 019 709