Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pre médiá

Referát pre komunikáciu a médiá

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.

Poverená vedením Referátu pre komunikáciu a médiá SAV

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 150
@:
Mgr. Andrea Nozdrovická

Odborná referentka

Mgr. Andrea Nozdrovická
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 173
@:
Mgr. Martin Bystriansky

Odborný referent

Mgr. Martin Bystriansky
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 222
@: