Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pre médiá

Referát pre komunikáciu a médiá

Foto

Poverená vedením Referátu pre komunikáciu a médiá SAV

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 150
M:
Foto

Odborná referentka

Mgr. Andrea Nozdrovická
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 173
M:
Foto

Odborný referent

Mgr. Martin Bystriansky
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 222
M: