Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zákazky s nízkou hodnotou

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Historický ústav SAV, v. v. i.

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Úrad Slovenskej akadémie vied

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Ústav merania SAV, v. v. i.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.