Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hlavný účtovník /-čka - všeobecná, finančná učtáreň

E-mail:
Kontakt: Ing. Jana Kovačová, secretary.fusav@savba.sk
Počet zobrazení: 415
Možný termín nástupu: ihned
pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 24, možnosť predĺženia na dobu neurčitú

Informácie pre záujemcu:
Základná zložka mzdy (v hrubom): podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + osobné ohodnotenie - pri plnom úväzku HP cca. 1300,- EUR (nástup), po skúšobnej dobe navýšenie


- Informácie o výberovom konaní:
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku svoju Žiadosť o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte elektronicky na adresu: secretary.fusav@savba.sk
- Uchádzači, ktorých motivačný list zaujal budú pozvaní na osobný pohovor

- GDPR: Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uchovávané po dobu šesť mesiacov. Po tejto lehote v zmysle toho istého zákona budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nikomu neposkytujeme, nesprístupňujeme ani nezverejňujeme.

Náplň (druh) práce:

Odborná účtovnícka práca vo finančnej učtárni.
Kompletné zabezpečenie účtovnej agendy organizácie:
- sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch, kontrola účtovných operácií podľa štandardov a platnej legislatívy
- kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov v systéme Softip,
- zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva.Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku, výsledok hospodárenia
- vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti,
- zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné závierkové práce.
- pravidelná kontrola čerpania, príprava podkladov k výkazom, výkaz DPH, atď.
- účtovanie interných dokladov v rámci grantov organizácie
- Komplexné spracovanie finančných operácii na účtoch cudzích prostriedkov
- Vypracovanie podkladov v oblasti rozpočtovania a financovania
- Vypracovanie a predkladanie mesačných prehľadov o čerpaní finančných prostriedkov priamemu nadriadenému,
- Vypracovanie štatistických výkazov
- Zabezpečenie archivácie účtovných dokladov v zmysle registratúrneho poriadku
- Riadiť sa pokynmi nadriadeného

Ponúkané výhody

Zamestnanecké výhody, benefity:
- - flexibilný pracovný čas
- - seriózny a otvorený prístup
- - isté zázemie a stabilita
Pracovné podmienky

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomický
Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov
Znalosť práce s rozpočtom verejnej organizácie (program rozpočtu, zdroje...) - nevyhnutná podmienka

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť

Cudzie jazyky:

anglický - elementárna, mierne pokročilá

Počítače:

Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Word - pokročilá
SOFTIP - pokročilá, SAP - základyĎalšie požiadavky:
- aktívna znalosť Zákonníka práce a dopln. legislatívnych predpisov
- znalosť systému fungovania príspevkovej a neziskovej organizácie
- znalosť systému štátnej pokladnice
- znalosť účtovnej legislatívy - Expert

Osobnostné predpoklady:

analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
komunikatívnosť
Späť na pracovné príležitosti