Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

účtovník/ účtovníčka

E-mail:
Kontakt: Ing. Veronika Komorníková, 02/57 510 231
Počet zobrazení: 547
Náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
Zabezpečenie finančného účtovníctva organizácie podľa platných predpisov pre verejno-výskumné inštitúcie.
Vykonávanie spracovania a kontroly všetkých účtovných výkazov.
Spracovanie účtovnej závierky vrátane konsolidácie.
Vypracúvanie ekonomických rozborov, výkazníctva a spracúvanie príslušných štatistík.
Práca s účtovným softvérom SOFTIP.

Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké výhody, benefity:
Flexibilná pracovná doba, samostatnosť pri plánovaní práce, dopravná dostupnosť pracoviska, priateľský pracovný kolektív

Možnosť práce aj na kratší pracovný úväzok.
Životopis posielajte na adresu veronika.komornikova@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti