Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Organizácie SAV ponúkajú prácu na týchto pozíciách:

Dátum Organizácia Práca
29. 3. 2023 Ústav polymérov SAV, v. v. i. Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich oddelení Ústavu polymérov SAV, v. v. i.
15. 3. 2023 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Vedúci/-a ekonomicko-technického oddelenia
15. 3. 2023 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Správca budov
15. 3. 2023 Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Výberové konanie - Vedecký pracovník so zameraním na meteorológiu a klimatológiu
7. 3. 2023 Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Výberové konanie na miesto koordinátora-koordinátorky projektových a popularizačných činností
3. 3. 2023 Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Pracovná ponuka - editor vedeckého časopisu, vedúci vydania
1. 3. 2023 Ústav zoológie SAV, v. v. i. Laboratórny technik
28. 2. 2023 Filozofický ústav SAV, v. v. i. Pracovná pozícia vedeckého pracovníka/čky na 50% pracovný úväzok
14. 2. 2023 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. konkurz na obsadenie dočasnej výskumnej pozície
13. 10. 2022 Ústav merania SAV, v. v. i. Stáže a brigády pre študentov VŠ
13. 10. 2022 Ústav merania SAV, v. v. i. Pracovné ponuky pre absolventov VŠ

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku, ktorá bude odoslaná zvolenej organizácií SAV.