Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výberové konania SAV

Aktuálne výberové konania

Dátum Dokument
24.03.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa / riaditeľky organizácie: Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Astronomický ústav SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Centrum biovied SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Matematický ústav SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Sociologický ústav SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav Slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav zoológie SAV, v. v. i.
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Neurobiologický ústav, o.z. BMC SAV , v. v. i.,
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav klinického a translačného výskumu, o.z. BMC SAV , v. v. i.,
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, o.z. CBv SAV , v. v. i.,
24.02.23 Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, o.z. CEM SAV , v. v. i.,

Dokumenty

Dátum Dokument
08.03.22 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 2022
08.03.22 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 2022

Archív

Dátum Dokument
21.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií úplné znenie v zmysle novelizácie - PSAV dňa 7.11.2013 a novelizácie - Snem SAV dňa 26.9.2018
11.10.18 Novelizácia pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV
20.04.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017

Pravidlá platné pre verejnú výskumnú inštitúciu - rok 2018

Dátum Dokument
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied úplné znenie
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied úplné znenie
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 2 k pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnéj inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 ZÁKON o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)