Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenská akadémia vied si pripomína 70 rokov od svojho vzniku

70 rokov SAV

Slovenská akadémia vied si počas celého tohto roka pripomína 70 rokov od prijatia zákona o SAV, ktorý definoval jej základy a dodnes existujúcu podobu. Počas siedmich dekád prekonala akadémia množstvo míľnikov a historických okamihov. Viaceré z nich si pripomenula počas ústredných osláv 70. výročia vzniku SAV, ktoré sa konali v Bratislave 23. a 24. júna 2023.

„SAV vznikla v atmosfére silného sovietskeho vplyvu. Tým bola ovplyvnená jej štruktúra a aj zameranie. Za 70 rokov sa však ukázalo, že to nepredznamenalo jej fatálnu deformáciu. Našťastie sa dnes SAV radí úrovňou aj zameraním k štandardným európskym vedeckým inštitúciám,“ zdôraznil predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

V piatok 23. júna 2023 na slávnostnom matiné v Novej budove SND spomínali zástupcovia SAV a pozvaní hostia na predošlých 70 rokov Slovenskej akadémie vied. Súčasťou oficiálneho podujatia bolo aj udelenie ocenení zástupcom jednotlivých ústavov, vedcom a vedkyniam, ale aj popularizátorom vedy, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti vedy a výskumu na Slovensku.

Medaily za historický alebo aktuálny prínos SAV pre spoločnosť si z rúk predsedu SAV prevzalo šesť ústavov. Astronomický ústav SAV ocenil Pavol Šajgalík za prínos v oblasti fyziky Slnka, Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV za oblasť výskumu chorôb štítnej žľazy a ochorení z nedostatku jódu. Ocenenie získal aj Archeologický ústav SAV za digitalizáciu archeologických nálezov a ich sprístupňovanie verejnosti pomocou najmodernejších technológií, Ústav vied o Zemi SAV za vybudovanie a prevádzkovanie Národnej siete seizmických staníc a Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za komplexné vedecké dielo Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Medailu získal aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV za vybudovanie a prevádzkovanie komplexu korpusových databáz Slovenský národný korpus.

Predseda SAV Pavol Šajgalík ocenil aj deväť osobností vedy. Medailu si prevzal odborník v oblasti medziplanetárnej hmoty, komét a meteoritov, popularizátor vedy a propagátor pozorovania nočnej oblohy Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. Ocenenie dostal aj Igor Broska z Ústavu vied o Zemi SAV, ktorý položil základy genetickej mineralógie a geochémie akcesorických minerálov granitoidného systému nielen na Slovensku, ale aj vo svete, či Karol Nemoga z Matematického ústavu SAV, ktorý je jedným z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti kryptografie. Medailu dostala aj Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá sa venuje štúdiu mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických, neurologických, kardiovaskulárnych a metabolických porúch. Ocenený bol aj medzinárodne uznávaný vedec v oblasti experimentálnej onkológie, ktorý prispel k rozvoju poznatkov v oblasti onkogénnych vírusov a génovej terapie Čestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV či Tomáš Bleha z Ústavu polymérov SAV, ktorý je odborníkom na fyzikálnu, makromolekulovú a výpočtovú chémiu. Medailu získala aj Gabriela Kiliánová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, ktorá svojou manažérskou činnosťou vytvorila koncepčné i organizačné podmienky pre najvýznamnejšie projekty slovenského národopisu/etnológie, sociologička Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV, ktorá sa špecializuje predovšetkým na kvalitatívne výskumné metódy a súčasne integruje makro- a mikroprístupy k skúmaným sociálnym javom. Ocenenie si prevzal aj historik Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, ktorý sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.

Medaily dostali aj externí členovia Vedeckej rady SAV – predsedníčka Akadémie vied Českej republiky Eva Zažímalová, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák či rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Ocenenie získal aj dlhoročný člen Vedeckej rady SAV zastupujúci súkromný sektor Štefan Rosina.

Pavol Šajgalík udelil medaily aj v kategórii popularizátor vedy. Ocenenia dostali občianske združenie All4Science, kolektív popularizátorov z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, tvorcovia relácií Experiment a VaT magazín v RTVS a Ján Mečiar za rubriku Spektrum a reláciu Spektrum 24.

Podujatie v Slovenskom národnom divadle je dostupné na YouTube kanáli SAV.

Súčasťou ústredných osláv v Bratislave bola aj veľkolepá oslava vedy, prezentácia výskumných tém a výsledkov jednotlivých pracovísk SAV – Víkend so SAV na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea. Podujatie, ktoré počas dvoch dní 23. a 24. júna 2023 prepojilo svety vedy a laickej verejnosti, ukázalo, že nie sú si až také vzdialené. Dokazuje to aj účasť takmer 11 000 návštevníkov.

„Vedieť vedu vysvetliť spoločnosti je rovnako dôležité, ako robiť vedu samotnú. Pretože len tak sa ľudia dozvedia, čo všetko robia vedci a vedkyne aj pre spoločnosť,“ vyzdvihol pri otvorení podujatia význam popularizácie Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV a spoluorganizátor podujatia. Deti aj dospelí tak mali možnosť vyskúšať si vedecké experimenty a príležitosť klásť otázky tým najpovolanejším.

Na podujatí sa prezentovalo viac ako 50 stánkov s vyše 200 vedkyňami a vedcami z vedeckých a výskumných pracovísk z celého Slovenska a akciu podporili expozíciami a praktickými ukážkami aj tri ústavy z Akadémie vied Českej republiky.

Každý zo stánkov predstavoval samostatný a jedinečný svet: živé vodné bezstavovce alebo kliešte, ako ich nepoznáme, premietanie aktuálneho obrazu Slnka s jeho škvrnami, demonštrácia priestorového výskumu vďaka skladačke LEGO, levitujúci supravodivý vláčik, magnetický ježko, bezdrôtový prenos elektrickej energie, prášková metalurgia na príklade výroby cukríka, fyzikálne javy prenosu svetla do interiéru, testovanie čuchu, pozornosti, welfare chovu zvierat, živé chemické pokusy, výroba jemných vláken z polymérov na ukážke výroby cukrovej vaty, invazívne rastliny a ich vplyv na krajinu, Da Vinciho kód po slovensky, 3D archeológia, zákernosti ľudskej mysle, hlaholika, cyrilika, demonštrátor archeologického výskumu v Egypte, odpad ako jedna z možností hľadania možnosti spolužitia na zemi atď.

Oba dni ponúkli bohatý moderovaný program v podobe vedeckých popularizačných prednášok na pódiu. Počas podujatia sa v piatok natáčala televízna relácia Experiment s Gregorom Marešom, prvý deň programu ukončil koncert kapely Korben Dallas. Súčasťou sobotňajšieho programu bolo nahrávanie Vedeckého podcastu SAV s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom.

FOTOGALÉRIA

Oslava 70. výročia založenia SAV