Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Medzinárodná konferencia Spolupráca - konflikt - Legitimita v spoločnosti: 11 slovenské a české sociologické dni

  • Miesto konania: Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná
  • Dátum konania: 10. 9. 2024 - 13. 9. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Kusá CSc. ()

Prehľad konferencií