Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

COST 19116 meeting: Plants, Metals and Environment

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 13. 4. 2023 - 14. 4. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marek Vaculík PhD. ()

Prehľad konferencií