Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

COST miting: Metabolická odpoveď rastlinných (polo)kovov vo vzťahu k prostrediu

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 12. 4. 2023 - 13. 4. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marek Vaculík PhD. ()

Prehľad konferencií