Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

„Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989. (Konferencia je venovaná sociologickému odkazu Pierra Bourdieua)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 6. 10. 2022 - 6. 10. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Marušiak PhD. ()

Prehľad konferencií