Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Panovnícka moc, jej atribúty, reprezentanti a výkon od včasného do neskorého stredoveku

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 11. 10. 2021 - 12. 10. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Martin Štefánik PhD. ()

Prehľad konferencií