Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia

  • Miesto konania: Prešov
  • Dátum konania: 7. 9. 2021 - 10. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. Mgr. Martin Ološtiak PhD. ()

Prehľad konferencií