Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

XV. workshop o moderných metódach v kvantovej chémii

  • Miesto konania: Bratislava, Slovensko
  • Dátum konania: 6. 3. 2022 - 11. 3. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Dr. Oľga Malkin DrSc. ()

Prehľad konferencií