Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

Advances in experimental neuroimmunulogy 2021

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 5. 9. 2021 - 10. 9. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. ()

Prehľad konferencií