Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Problémy výskumu dejín sociálnej starostlivosti a počiatkov sociálnej politiky v 19. a v prvej polovici 20. storočia

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 10. 10. 2021 - 11. 10. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Gabriela Dudeková Kováčová PhD. ()

Prehľad konferencií