Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

Umelecké a kultúrne transfery v hudobnom divadle – minulosť, prítomnosť, perspektívy

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 23. 4. 2021 - 23. 4. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Jana Magdaléna Májeková ()

Prehľad konferencií