Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

31. medzinárodná konferencia História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2021

  • Miesto konania: Hotel Repiská – Demänovská Dolina
  • Dátum konania: 3. 10. 2021 - 4. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Prehľad konferencií