Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

DFPM 2021 - Deformation and fracture in PM materials

  • Miesto konania: Vysoké Tatry
  • Dátum konania: 18. 10. 2021 - 18. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Ing. Karel Saksl DrSc. ()

Prehľad konferencií