Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov

  • Miesto konania: Zlín
  • Dátum konania: 13. 10. 2021 - 13. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Roman Holec DrSc. ()

Prehľad konferencií