Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou

  • Miesto konania: Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave
  • Dátum konania: 5. 11. 2020 - 6. 11. 2020
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Prehľad konferencií