Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  september 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   SFS – 26. konferencia slovenských fyzikov Košice, Slovensko 5. 9. 2022 8. 9. 2022
   Stredoeurópske sympózium stavebnej fyziky 2022 Bratislava, SR 5. 9. 2022 7. 9. 2022
Organizuje SAV  Sociálne procesy a osobnosť 2022 Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   22. slovenská onomastická konferencia Produkcia a percepcia onymických systémov Trnava 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti Olomouc 6. 9. 2022 8. 9. 2022
   GeoKARTO 2022 Bratislava 8. 9. 2022 9. 9. 2022
Organizuje SAV  Zviera v slovenskej poézii Bratislava 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   36. medzinárodná letná konferencia z teórie reálnych funkcií (ISCORFT 2022) Stará Lesná 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   Chémia smerom k biológii a INSTRUCT-ULTRA míting o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 11. 9. 2022 14. 9. 2022
   9. medzinárodná konferencia Polyméry v automobilizme a 25. Slovenská gumárenská konferencia Conference Center of Lindner Hotel Gallery Central in Bratislava 12. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Česko-slovenské konfrontácie Ostrava (ČR) 14. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel Slovenská republika 15. 9. 2022 17. 9. 2022
Organizuje SAV  Administratíva v ranom novoveku Bratislava 15. 9. 2022 15. 9. 2022
Organizuje SAV  Verejný a súkromný priestor v mestskom prostredí. Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie Bratislava 16. 9. 2022 16. 9. 2022
 Videokonferencia Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti Bratislava + online 21. 9. 2022 23. 9. 2022
   Alzheimerfórum 2022 Bratislava 21. 9. 2022 21. 9. 2022
Organizuje SAV  Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry Bratislava 27. 9. 2022 27. 9. 2022
Organizuje SAV  Od demokracie k totalite Bratislava 29. 9. 2022 29. 9. 2022
Organizuje SAV  6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2022 Košice 29. 9. 2022 30. 9. 2022