Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie

«  september 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   SFS – 26. konferencia slovenských fyzikov Košice, Slovensko 5. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  Sociálne procesy a osobnosť 2022 Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   22. slovenská onomastická konferencia Produkcia a percepcia onymických systémov Trnava 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   Stredoeurópske sympózium stavebnej fyziky 2022 Bratislava, SR 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   GeoKARTO 2022 Bratislava 8. 9. 2022 9. 9. 2022
Organizuje SAV  Zviera v slovenskej poézii Bratislava 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   17th Conference on High Temperature Materials Chemistry (HTMC XVII) Horný Smokovec, Slovenská republika 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   36. medzinárodná letná konferencia z teórie reálnych funkcií (ISCORFT 2022) Stará Lesná 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   Chémia smerom k biológii a INSTRUCT-ULTRA míting o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 11. 9. 2022 14. 9. 2022
   9. medzinárodná konferencia Polyméry v automobilizme a 25. Slovenská gumárenská konferencia Conference Center of Lindner Hotel Gallery Central in Bratislava 12. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Česko-slovenské konfrontácie Ostrava (ČR) 14. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel Slovenská republika 15. 9. 2022 17. 9. 2022
Organizuje SAV  Administratíva v ranom novoveku Bratislava 15. 9. 2022 15. 9. 2022
Organizuje SAV  Verejný a súkromný priestor v mestskom prostredí. Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie Bratislava 16. 9. 2022 16. 9. 2022
   Alzheimerfórum 2022 Bratislava 21. 9. 2022 21. 9. 2022
 Videokonferencia Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti Bratislava + online 21. 9. 2022 23. 9. 2022
Organizuje SAV  Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry Bratislava 27. 9. 2022 27. 9. 2022
Organizuje SAV  Od demokracie k totalite Bratislava 29. 9. 2022 29. 9. 2022
Organizuje SAV  6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2022 Košice 29. 9. 2022 30. 9. 2022