Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  máj 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci máj 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   25th Soft Magnetic Materials Conference Grenoble, France 2. 5. 2022 5. 5. 2022
Organizuje SAV  From compromise to complicity: Managing the crisis of rule of law at the Council of Europe (The Institute´s seminar) Bratislava 3. 5. 2022 3. 5. 2022
   Autori, diela, kontexty 1822 – 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872) Bratislava 5. 5. 2022 6. 5. 2022
   30. konferencia pracovnej skupiny European Vegetation Survey: Rastlinné spoločenstvá v meniacom sa prostredí Bratislava 9. 5. 2022 13. 5. 2022
   21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti Mikulov 10. 5. 2022 13. 5. 2022
   Česko-slovenské kultúrne vzťahy v 19. a 20. storočí Bratislava 11. 5. 2022 11. 5. 2022
   INTERNATIONAL WORKSHOP: COVID - 19 and States of Emergency in the V4 countries Bratislava 13. 5. 2022 13. 5. 2022
Organizuje SAV  EKOMSTAT 2022 Trenčianske Teplice 15. 5. 2022 18. 5. 2022
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16. 5. 2022 20. 5. 2022
   21. slovensko-česko-poľská paleontologická konferencia Bratislava, Slovakia 23. 5. 2022 25. 5. 2022
   11. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" 2022 Zemplínska Šírava 24. 5. 2022 26. 5. 2022
   Discourses of Transition in (post-)Habsburg East Central Europe, 1917–1941 Bratislava 24. 5. 2022 25. 5. 2022
Organizuje SAV  Spracovanie lingvistických znalostí s hlbokým učením Jeruzalem (Izrael) 24. 5. 2022 24. 5. 2022
   New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Bratislava, Slovenská republika 25. 5. 2022 27. 5. 2022
Organizuje SAV  Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii (ústavný seminár) Bratislava 25. 5. 2022 25. 5. 2022
   Deň doktorandov ÚMV SAV Košice 25. 5. 2022 25. 5. 2022
   XXV. archívne dni v Slovenskej republike Smolenice 25. 5. 2022 27. 5. 2022
   Psychológia práce a organizácie 2022 Bratislava 26. 5. 2022 27. 5. 2022
Organizuje SAV  Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics (book launch & workshop) Bratislava 26. 5. 2022 26. 5. 2022
   Towards a Common Regional History of Our Nation Building Strategies Traveling Directors, Musicians Budapešť 27. 5. 2022 28. 5. 2022
Organizuje SAV  Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr Kongresové centrum SAV Smolenice 27. 5. 2022 28. 5. 2022
   Kolaborácia a odboj v rokoch druhej svetovej vojny Banská Bystrica 30. 5. 2022 31. 5. 2022