Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  máj 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci máj 2022

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  Autori, diela, kontexty 1822 – 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872) Bratislava 5. 5. 2022 6. 5. 2022
   30. konferencia pracovnej skupiny European Vegetation Survey: Rastlinné spoločenstvá v meniacom sa prostredí Bratislava 9. 5. 2022 13. 5. 2022
Organizuje SAV  21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti Mikulov 10. 5. 2022 13. 5. 2022
Organizuje SAV  Česko-slovenské kultúrne vzťahy v 19. a 20. storočí Bratislava, Ružomberok 11. 5. 2022 11. 5. 2022
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16. 5. 2022 20. 5. 2022
Organizuje SAV  Vedecký seminár venovaný prof. J. Kesselovej pri príležitosti jej životného jubilea Prešov 19. 5. 2022 19. 5. 2022
Organizuje SAV  Štefánik a légie: pohľad histórie a súčasnosti Bratislava 20. 5. 2022 20. 5. 2022
Organizuje SAV  11. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" 2022 Zemplínska Šírava 24. 5. 2022 26. 5. 2022
Organizuje SAV  Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od stredoveku do roku 1848 Košice 24. 5. 2022 26. 5. 2022
   New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Bratislava, Slovenská republika 25. 5. 2022 27. 5. 2022
   XXV. archívne dni v Slovenskej republike Smolenice 25. 5. 2022 27. 5. 2022
Organizuje SAV  Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics (book launch & workshop) Bratislava 26. 5. 2022 26. 5. 2022
Organizuje SAV  Advances in experimental neuroimmunulogy 2022 Smolenice 31. 5. 2022 3. 6. 2022