Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  november 2021  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2021

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAVVideokonferencia XXX. kolokvium mladých jazykovedcov Bratislava 3. 11. 2021 5. 11. 2021
   Pomedzia a demarkačné línie v slovenskej poézii Bratislava 8. 11. 2021 9. 11. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia XLII. Dni radiačnej ochrany online 8. 11. 2021 12. 11. 2021
   LMV 2021 - Lokálne mechanické vlastnosti Košice 8. 11. 2021 10. 11. 2021
   Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška online 9. 11. 2021 9. 11. 2021
   Stretnutie AlpArray-4DMB 2021 Česká republika, Praha 9. 11. 2021 12. 11. 2021
   28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2021 ÚH SAV Bratislava 10. 11. 2021 10. 11. 2021
Organizuje SAV  Fašizmus, anti-fašizmus a konšpirácie v minulosti a prítomnosti Bratislava 11. 11. 2021 11. 11. 2021
 Videokonferencia Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVI. ročník Košice 11. 11. 2021 12. 11. 2021
   Česko-slovenský diskusný seminár o problematike modernizmu: Edícia European avant-garde and modernism studies Bratislava 11. 11. 2021 11. 11. 2021
 Videokonferencia Konferencia mladých hydrológov, vodohospodárov, meteorológov a klimatológov 2021 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave 12. 11. 2021 12. 11. 2021
   Young neuroscientists and cutting-edge research Košice/Bratislava 18. 11. 2021 19. 11. 2021
   Textologický seminár 2021 Bratislava 18. 11. 2021 18. 11. 2021
 Videokonferencia SURFINT-SREN 2021 – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava 22. 11. 2021 25. 11. 2021
 Videokonferencia Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku Sociologický ústav SAV 25. 11. 2021 25. 11. 2021
   XXI. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy 2021: téma "Deformovaná veda: od komercionalizácie k revitalizácii?" FiÚ SAV Bratislava 29. 11. 2021 29. 11. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia 30. výročie Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu on line 29. 11. 2021 30. 11. 2021